เอสเปรสโซ่ใส่น้ำแข็ง
ปัญหาโลกแตกของคอกาแฟ หลาย ๆ คน เอสเปรสโซ่ใส่น้ำแข็ง คือเครื่องดื่มนอกรีตของคอกาแฟจริงไหม
สูตรกาแฟ

ปัญหาโลกแตกของคอกาแฟ หลาย ๆ คน เอสเปรสโซ่ใส่น้ำแข็ง คือเครื่องดื่มนอกรีตของคอกาแฟจริงไหม